Zorganizowałaś konkurs w Internecie? SPRAWDŹ, czy zapłacisz podatek!

Organizujesz konkurs w Internecie? SPRAWDŹ, czy zapłacisz podatek!

  • By:mwasik

Zorganizowałeś w konkurs w Internecie?

Jesteś więc jego organizatorem. Czy wiążą się z tym jakieś obowiązki podatkowe? Cóż, to jedno z podstawowych pytań, które powinien zadać sobie każdy organizator konkursów, oferujących potencjalnym zwycięzcom, choćby „niewinne” nagrody…

Co do zasady wygrane w konkursach do kwoty 760 zł zwolnione są z podatku dochodowego. Dla uzyskania opisanego zwolnienia, niezbędnych jest jednak spełnienie kilku kolejnych przesłanek. To niezwykle ważne z punktu widzenia organizatora konkursu – to on bowiem odpowiada jako płatnik za prawidłowe wyliczenie iprzekazanie do urzędu skarbowego kwoty podatku.

REGUŁA: Zwolnione są z opodatkowania m. in. wartości do kwoty 760 zł w konkursach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu.

I. ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU?

W tym miejscu warto zastanowić się co to są „środki masowego przekazu”? Żadna z ustaw nie definiuje tego pojęcia. W ostatnim latach stało się jednak bezsporne, że środkiem masowego przekazu jest internet. Można uznać zgodnie z definicją zawartą w Encyklopedii PWN za „środki masowego przekazu urządzenia i instytucje za pomocą, których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności”.

Po zapoznaniu się z taką definicją organizator często jest pewny, że skoro informację o konkursie ogłosił w internecie to został spełniony wymagany do zwolnienia z opodatkowania warunek.

Niestety nic bardziej mylnego.

II. WYDAWCA ŚRODKA MASOWEGO PRZEKAZU?

Otóż zgodnie z stanowiskiem urzędów skarbowych i sądów, ażeby wygrana w konkursie podlegała zwolnieniu z opodatkowania konkurs musi być nie tylko ogłoszony i opublikowany w środkach masowego przekazu, ale i musi spełniać dodatkowy warunek. Tak więc, organizatorem przedmiotowego konkursu, musi być podmiot o statusie wydawcy środka masowego przekazu. Takie stanowisko argumentowane jest faktem użycia w przepisie spójnika „i”.

Konkurs w internecie a podatki

Oznacza to, że wygrana do kwoty 760 zł zwolniona będzie z opodatkowania jeżeli:
•   informacja o konkursie zostanie wyemitowana przez środki masowego przekazu,
• sam konkurs zostanie zorganizowany przez podmiot będący wydawcą środka masowego przekazu, a więc np. przez prasę, radio, telewizję.

Obie przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Co do zasady podatek powinien zostać pobrany od wartości nagrody. W przypadku wygranej rzeczowej, płatnik podatku (organizator) powinien wstrzymać się z wydaniem nagrody do momentu otrzymania kwoty podatku od zwycięzcy konkursu. Pamiętać należy, że podatek należy wpłacić do organizatora, NIE ZAŚ do urzędu skarbowego.

Dla KoBBieciarnia.pl

Edyta Duchnowska – Radca Prawny

 

Posted in: świat internetu